HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Selfies

Tillämpa retusch på hud med Live Makeup

Retuscha din hud innan du tar din selfie. Live Makeup slätar ut huden i realtid.
Viktigt: Live Makeup avaktiveras när auto HDR är på.
 1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Växla till läget Selfie-foto. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. Om du inte ser Live Makeup justeringsfältet på sökarskärmen, tryck på Camera settings slideout menu button för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på Selfie make up mode is off indicator.
 4. För att ändra utslätningsnivå för huden, dra i justeringsreglaget.
Tips: Nästa gång du vill ta selfies utan att använda Live Makeup, tryck på Camera settings slideout menu button för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på Selfie make up mode is on indicator för att stänga av Live Makeup.

Ta selfies automatiskt

Håll still för att ta en automatisk selfie—eller bara le! Du behöver bara aktivera den här funktionen i kamerans inställningar.
 1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Växla till läget Selfie-foto. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. Tryck på Camera settings slideout menu button för att öppna den utskjutbara menyn.
 4. Tryck på Inställningar > Kameraalternativ.
 5. Välj alternativet Automatisk selfie-fotografering och tryck sedan utanför den utskjutbara menyn för att stänga den.
 6. Posera och rama in dig själv i sökaren.
 7. Ta din selfie automatiskt, titta på den främre kameran och sedan:
  • Håll stilla tills den vita rutan blir grön i sökaren.
  • Eller le mot kameran. Håll kvar ditt leende i några sekunder tills bilden har tagits.

Ta selfies med röstkommandon

Du kan enkelt ta foton eller spela in video-selfies med hjälp av enkla röstkommandon. Du behöver bara aktivera den här funktionen i kamerans inställningar.
Obs!: Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.
 1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Växla till läget Selfie-foto eller Selfie-video. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. Tryck på Camera settings slideout menu button för att öppna den utskjutbara menyn.
 4. Tryck på Inställningar > Kameraalternativ.
 5. Välj alternativet Ta foto med röst och tryck sedan utanför den utskjutbara menyn för att stänga den.
 6. Posera och rama in dig själv i sökaren.
 7. Titta på den främre kameran och sedan:
  • Säg Fota för att ta en fotoselfie.
  • Säg Starta video för att spela in en videoselfie.
Tips: Du kan även använda röstkommandon med huvudkameran. Växla till Foto-läge och välj sedan alternativet Ta foto med röst i kamerans inställningar.

Ta foton med självutlösaren

När du använder självutlösaren räknar Kamera-programmet ned innan bilden tas. Du kan ställa in nedräkningstiden.
 1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Välj det fotograferingsläge du vill använda. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. Tryck på Camera settings slideout menu button för att öppna den utskjutbara menyn.
 4. Tryck på Timer för att ställa in nedräkningstiden.
 5. Starta timern genom att trycka på Camera shutter button. Kameran tar fotot när nedräkningen tagit slut.

Sluta vända foto-selfies

När ser dig själv på skärmen Sökare är din selfie egentligen en speglad bild. Så här ska du göra om ditt foto ser ut som det är vänt och är inte den speglade bilden.
 1. Växla till läget Selfie-foto. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se Välja ett bildtagningsläge.
 2. Tryck på Camera settings slideout menu button för att öppna den utskjutbara menyn.
 3. Tryck på Inställningar > Kameraalternativ.
 4. Se till att alternativet Spara speglade selfies är valt.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?