HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Ta emot samtal

När du får ett telefonsamtal visas den fullständiga skärmen för Inkommande samtal som standard. Detta kan vara distraherande, särskilt när du spelar ett spel eller tittar på en video. Du kan ställa in HTC U11 att visa ett litet popup-meddelande för inkommande samtal istället.

Visa inkommande samtal som ett popup-meddelande

 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Ring.
 2. Välj Inkommande samtal i popup-fönster.
Ett annat sätt är genom meddelande Telefon-programmet i Meddelandepanelen. Om du ser meddelandet i Telefon-programmet som uppmanar dig att visa samtal som Inkommande samtal i popup-fönster, trycker du på Tillämpa.
Tips: Om du inte ser alternativet Tillämpa utöka meddelandet för att se alternativet. Se Meddelandepanelen om hur man utökar meddelanden.

Svara eller avvisa ett samtal

Gör ett av följande:
 • På den fullständiga inkommande samtalskärmen trycker du på Svara eller Avvisa.
 • På meddelandet om inkommande samtal trycker du på Accept call icon för att svara på samtalet eller Decline call icon för att avvisa samtalet.
 • På låsskärmen, dra Accept call icon eller Decline call icon uppåt.

Tysta ringljudet utan att avvisa samtalet

Gör ett av följande:
 • Tryck på knappen VOLYM NER eller VOLYM UPP.
 • Tryck på STRÖM-knappen.
 • Placera HTC U11 neråt på en jämn yta.
  Obs!: Om Vänd för att tysta-alternativet i Inställningar > Ljud och meddelande är inställt på Tysta en gång, kommer HTC U11 ändå att ringa vid efterföljande inkommande samtal.

Besvara ett missat samtal

Ikonen för missat samtal Missed call notification visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den för att kolla vem som ringer.
 2. För att ringa tillbaka tryck på Ring tillbaka.

Om du har flera missade samtal, tryck på meddelandet om missat samtal för att öppna fliken Samtalshistorik.

Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?