HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Meddelanden

Notification LED

Meddelandelysdioden visar en:
Illustration showing the location of the Notification LED.
 • Lampa med fast grönt sken när HTC U11 är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
 • Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
 • Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
 • Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Meddelandepanelen

Meddelandeikoner informerar dig om nya meddelanden, kalenderhändelser, larm och pågående aktiviteter som nedladdning av filer.
Screen showing the notifications area of the status bar.
Screen showing the notifications area of the status bar.
När du ser meddelandeikonerna, öppna meddelandepanelen för att kontrollera detaljerna i meddelandena du fått.
För att öppna meddelandepanelen, glid ner från skärmens ovankant.

Eller svep bara nedåt var som helst på Startsidan.

Screen showing the notifications panel.
 • Tryck på meddelandet för att öppna motsvarande program.
 • För att ta bort ett enda meddelande i listan, dra det till vänster eller höger.
 • Dra isär två fingrar på meddelandet för att expandera det och se mer information eller se om det finns fler meddelanden inuti. Dra isär två fingrar på meddelandet för att minimera det igen.
 • För en del meddelanden kan du vidta omedelbara åtgärder. Till exempel peka på ett meddelande om missat samtal för att ringa tillbaka eller svara med ett textmeddelande.
 • Om du har flera meddelanden kan du rulla ner listskärmen för att se alla.
 • För att avvisa alla icke-beständiga meddelanden, tryck på Rensa alla.
 • Om du vill ändra vilka programmeddelanden du vill ta emot trycker du på Hantera meddelanden. Du kan också snooza vissa meddelanden för att tillfälligt ta bort dem. För mer information, se Hantera programmeddelanden.

Snooza meddelanden

Du kan snooza meddelanden för att tillfälligt ta bort dem från statusfältet och meddelandepanelen.
 1. Dra nedåt från skärmens överkant för att öppna meddelandepanelen.
 2. Skjut meddelandet långsamt åt höger eller vänster och tryck sedan på Snooze icon.
 3. Tryck på Snooze dropdown arrow och välj hur länge du vill snooza meddelandet.
Det snoozade meddelandet visas igen i statusfältet och meddelandepanelen så snart snooze-tiden är över.

Slå på eller stänga av aviseringsprickar

Vissa program visar en prick när de har meddelanden. Du kan välja att slå på eller stänga av meddelandeprickar.
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Program.
 2. Välj ett program och tryck sedan på Meddelanden > Avancerad.
 3. Tryck på knappen På/av bredvid alternativet Tillåt aviseringsprickar slå på eller stänga av det.

Hantera programmeddelanden

Du kan välja vilka typer av programmeddelanden som ska aktiveras, inaktiveras eller åsidosätta Stör ej-inställningen
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Program.
 2. Tryck på programmet vars meddelanden du vill anpassa.
 3. Tryck på Meddelanden.
 4. Tryck på På/av-knappen eller kryssa i rutan bredvid alternativet som du vill växla.
Inställningar för programmeddelanden tillämpas på meddelanden i Meddelandepanelen och låsskärmen.
Tips: Du kan också trycka och hålla nere ett meddelande i meddelandepanelen eller låsskärmen för att se de meddelandeinställningar som du kan anpassa.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?