HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

nano-SIM-kort

Använd endast ett standard nano-SIM-kort. Ett modifierat kort som är tjockare än standard nano-SIM-kortet kommer inte att passa ordentligt i facket och kan skada kortplatsen.
Image warning against using a modified SIM card.

Sätta in nano-SIM-kort

 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.
  Illustration showing how to properly eject the SIM and SD card tray using the eject tool.
  Obs!: För inte in spetsen på verktyget för utmatning av facket i mikrofonhålet. Detta kan skada det vattentäta mikrofonnätet och ogiltiggöra garantin.
 3. Tryck in spetsen i hålet tills facket öppnas och dra sedan ut facket.
 4. Gör följande för att placera nano-SIM-kortet i kortfacket:
  • Enkel SIM-modell: Placera kortet i SIM-kortshållaren i facket med nano-SIM-kortets guldkontakter vända nedåt. Se till att rikta in det avskurna hörnet i skåran på hållaren.
   Illustration showing how to place the SIM card to the SIM card tray.

   Placera microSD-kortet i fackets SD-hållare. Se Sätta i microSD-kortet.

  • Dubbel SIM-modell: Placera nano-SIM-korten i fackets SIM 1- och SIM 2-kortshållare med guldkontakterna vända nedåt. Se till att rikta in de avskurna hörnen i skårorna på hållarna.
   Illustration showing how to place the SIM cards to the SIM card trays.
   Obs!: Dubbel SIM-modell:
   • Som standard kommer SIM 1 att anslutas till 4G LTE/3G-nätet och SIM 2 kommer att anslutas till 3G/2G. För att få veta hur man ställer in önskat kort för att ansluta till 4G LTE, se Hantera dina nano-SIM-kort med dubbla nätverkshanteraren .
   • SIM 2 och SD är märkta på samma hållare i facket. Placera antingen ditt andra nano-SIM-kort eller ett microSD-kort i denna hållare. Båda korten kan inte sättas in samtidigt.
 5. När du sätter tillbaka facket se till att det är vänt uppåt så att korten inte ramlar ut. Håll facket med den yttre korthållaren mellan fingrarna och skjut sedan stadigt in facket hela vägen in i öppningen.
  Illustration showing how to reinstall the card tray with the SIM and SD cards installed.
 6. Se till att kortplatsen är helt isatt och inte sticker ut från facket.

Ta bort nano-SIM-kort

 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på utmatningsverktyget eller ett litet böjt gem i kortfackets utmatningshål.
  Illustration showing how to properly eject the SIM and SD card tray using the eject tool.
  Obs!: För inte in spetsen på verktyget för utmatning av facket i mikrofonhålet. Detta kan skada det vattentäta mikrofonnätet och ogiltiggöra garantin.
 3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills korthållaren matas ut.
 4. Dra ut kortfacket och ta sedan ut nano-SIM-kortet.
 5. För att sätta tillbaka hållaren, centrera den först i spåret och skjut den hela vägen in.
 6. Se till att kortplatsen är helt isatt och inte sticker ut från facket.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?