HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Säkerhetskopiera kontakter och meddelanden

Om du vill säkerhetskopiera kontakter och textmeddelanden separat på HTC U11 kommer här några tips på hur du exporterar eller importerar dem.

Säkerhetskopiera dina kontakter

 1. Startsidan svep uppåt, hitta och tryck sedan på Kontakter.
 2. På fliken Kontakter trycker du på Menu icon > Hantera kontakter.
 3. Tryck på Importera/exportera kontakter > Exportera till telefonens lagringsutrymme eller Exportera till SD-kort.
 4. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera.
 5. För att skydda din data, tryck på Ja och ställ sedan in ett lösenord för denna säkerhetskopia. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du importerar kontakter.

  Om du inte behöver ett lösenord, tryck på Nej.

 6. Tryck på OK.

Återställa kontakter

 1. På fliken Kontakter trycker du på Menu icon > Hantera kontakter.
 2. Tryck på Importera/exportera kontakter > Importera från telefonens lagringsutrymme eller Importera från SD-kort.
 3. Om du har konfigurerat mer än ett konto, tryck på typen för de importerade kontakterna.
 4. Om flera säkerhetskopior finns tillgängliga, välj den säkerhetskopia som du vill importera och tryck sedan på OK.
 5. Ange lösenordet som du ställt in för denna säkerhetskopia och tryck sedan på OK.

Säkerhetskopiera textmeddelanden

Behåll viktiga textmeddelanden genom att säkerhetskopiera dem så att du kan återställa dem vid behov i HTC:s Meddelanden-program. Meddelanden-programmet säkerhetskopierar antingen till telefonens minne eller till minneskortet, om du har satt in ett.
Viktigt: Textmeddelanden i den säkra korgen och blockerade meddelanden kommer inte att säkerhetskopieras. För att inkludera sådana meddelanden i din säkerhetskopiera, flytta dem till den allmänna meddelanderutan.
 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck på Menu icon > Säkerhetskopiera/återställ SMS > Säkerhetskopiera > Säkerhetskopiera SMS.
 3. Ställ in ett lösenord för din säkerhetskopia för att hjälpa till att skydda din data. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du återställer meddelanden.

  Om du inte behöver ett lösenord, välj Skydda inte den här säkerhetskopian med ett lösenord.

 4. Ange ett namn på säkerhetskopiefilen och tryck på OK.

Säkerhetskopiera textmeddelanden via e-post

Viktigt:
 • Du behöver ställa in ditt e-postkonto i HTC E-post programmet.
 • Textmeddelanden i den säkra korgen och blockerade meddelanden kommer inte att säkerhetskopieras. För att inkludera sådana meddelanden i din säkerhetskopiera, flytta dem till den allmänna meddelanderutan.
 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck på Menu icon > Säkerhetskopiera/Återställ SMS.
 3. Tryck på Säkerhetskopiera > Säkerhetskopiera SMS via e-post.
 4. Ställ in ett lösenord för din säkerhetskopia för att hjälpa till att skydda din data. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du återställer meddelanden.

  Om du inte behöver ett lösenord, välj Skydda inte den här säkerhetskopian med ett lösenord.

 5. Ange din e-postadress.
 6. Skriv e-postmeddelandet och skicka det.

Återställa textmeddelanden

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck på Menu icon > Säkerhetskopiera/Återställ SMS > Återställ.
 3. Välj hur ofta du vill återställa meddelandena och tryck sedan på Nästa.
 4. Tryck på den säkerhetskopia som du vill importera.
 5. Ange lösenordet som du ställt in för denna säkerhetskopia. Om du inte ställde in ett lösenord, välj Den här säkerhetskopieringsfilen är inte lösenordsskyddad.
 6. Tryck på OK.
För att återställa textmeddelande som säkerhetskopierades via e-post, öppna e-postmeddelandet med säkerhetskopian från E-post-programmet. Tryck först på bilagan för att ladda ner den och tryck sedan på den igen för att öppna den säkerhetskopierade filen för import. Ange lösenordet som du har ställt in för den här säkerhetskopian eller välj Den här säkerhetskopieringsfilen är inte lösenordsskyddad.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?