HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Ordna program

Du kan ordna och ordna om program på Program-skärmen
 1. Från HTC BlinkFeed eller en widgetpanel, tryck på All apps button.
 2. Tryck på Rullgardinsmeny och välj sedan hur du vill ordna program, till exempel i bokstavsordning.
 3. Välj Anpassad om du vill ordna eller gruppera program i mappar.

Visa eller dölja program på sidan Program

 1. På pkärmen Program, tryck på Menu icon > Visa/dölj program.
 2. Välj de program som du vill dölja, eller avmarkera deras kryssruta för att ta fram dem.
 3. Tryck på Klar.

Gruppera program i en mapp

 1. På skärmen Program trycker du på Rullgardinsmeny > Anpassad.
 2. Tryck på Meny > Omarrangera program.
 3. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.
 4. Lägg till fler program genom att dra varje program över till mappen.
 5. Tryck på Klart när du är klar.
 6. Namnge mappen genom att öppna mappen, tryck på namnlisten och ange sedan ett namn för mappen.

Flytta program och mappar

 1. På skärmen Program trycker du på Rullgardinsmeny > Anpassad.
 2. Tryck på Meny > Omarrangera program.
 3. Tryck på och håll ned ett program eller en mapp och gör sedan något av följande:
  • Dra programmet eller mappen till en annan plats på samma sida. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
  • Dra programmet eller mappen till Double arrow down icon eller Double arrow up icon för att flytta dem till en annan sida.
 4. Tryck på Klart när du är klar.

Ta bort program från en mapp

 1. På skärmen Program trycker du på Rullgardinsmeny > Anpassad.
 2. Tryck på Meny > Omarrangera program.
 3. Tryck på mappen för att öppna den.
 4. Tryck och håll ner på ett program och dra ut den till skärmen Program. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
 5. Tryck på Klart när du är klar.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?