HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Hur vet jag om jag har installerat ett skadligt program från tredje part?

Du kan stöta på några av problemen eller symptomen nedan när skadliga program eller sabotageprogram är installerade.
 • Falsk varning från polisen som kräver betalning av böter/avgift
 • Falska meddelanden från antivirusprogram
 • Oväntade popup-skärmar som hindrar HTC-enheten från att fungera som den borde
 • Omdirigering till en oavsiktlig webbplats eller nedladdning av program
 • Ovanlig dataanvändning och avgifter på din faktura
 • Dina kontakter får oavsiktliga SMS eller e-post
 • Oavsiktliga inlägg och uppladdning till sociala medier
 • Nya program som visas plötsligt
 • Märkbar minskning av batteriets livslängd efter installation av ett nytt program

Många skadliga program från tredje part startar automatiskt när HTC-enheten startar eller konfigurerar sig som enhetens administratör för att försvåra avinstallation av programmet. För att förhindra att detta inträffar, avinstallera eller inaktivera alla misstänkta program.

 1. För att starta om till Säkert läge, håll intryckt STRÖM-knappen. Tryck och håll nere Stäng av tills uppmaningen Starta om i felsäkert läge visas. Tryck på OK.
 2. Gå till Inställningar.
 3. Gör ett av följande:
  • Tryck på Program och meddelanden > Visa alla.
  • Tryck på Program.
 4. Leta efter misstänkta eller okända program. Tryck på programmet och därefter på Avinstallera eller Inaktivera.

  Om du inte hittar några misstänkta program, avinstallera alla nyligen hämtade program som installerades kort innan problemet uppstod.

 5. Om programmet inte har avinstallerats eller inaktiverat alternativet, gå tillbaka till huvudsidan Inställningar och gör något av följande:
  • Tryck på Säkerhet och plats > Avancerad > Program för enhetsadministratör.
  • Tryck på Säkerhet > Avancerad > Program för enhetsadministratör.
  Inaktivera programmet. Utför sedan stegen 3 och 4 för att försöka avinstallera eller inaktivera programmet.
 6. Starta och kontrollera om problemet är löst.

  Om detta inte löser problemet kan du behöva utföra en fabriksåterställning.

Utföra en fabriksåterställning via Inställningar

Som en sista utväg kan du återställa telefonen till fabriksinställningar. Innan du gör det, bör du vara medveten om följande:
 • En fabriksåterställning raderar alla data, media och filer från telefonens lagring. Du kommer att förlora dem och kommer inte att kunna återställa dem om du inte har synkroniserat eller säkerhetskopierat dem innan. Se till att du har säkerhetskopierat all viktig information och filer innan du fortsätter.
 • Se till att telefonen är laddad till minst 35 % innan du utför återställningen eller är ansluten till en HTC-laddare och håller på att laddas.
 • Se till att du kan ditt Google-kontonamn och lösenord. Du behöver dem för att låsa upp telefonen efter fabriksåterställningen.

  För telefoner med Android 5 eller högre kan Enhetsskydd aktiveras. Detta innebär att efter en fabriksåterställning så måste du logga in med samma Google-konto som var inloggat på telefonen. Om du har glömt ditt lösenord för Google-kontot, använd datorns webbläsare och gå till www.google.com/accounts/recovery för att återställa lösenordet först.

För att utföra en fabriksåterställning:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Gör ett av följande:
  • Tryck på System > Återställ alternativ.
  • Tryck på Säkerhetskopiera och återställ.
 3. Tryck på Radera alla data (fabriksåterställning) och tryck sedan på Återställ telefonen.
  Obs!: Du kan behöva bläddra hela vägen för att läsa allt på skärmen och aktivera Återställ telefonen-knappen.
 4. Om du har ett säkerhetslås på telefonen måste du ange dina säkerhetsuppgifter innan du kan fortsätta.
 5. Tryck på Radera allt eller tryck på OK när du tillfrågas.

  Telefonen kommer att starta om och återställas.

Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?