HTC Desire 530‎

Szkolenia

< < Menu

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu HTC Desire 530 jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Zegar.
  2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
  3. W obszarze Ustaw alarm użyj pokręteł przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
  4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij Powtórz.
  5. Stuknij przycisk Gotowe.
Wskazówka:
  • Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
  • Aby ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij .

Ręczne ustawianie daty i godziny

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Zegar.
  2. Na karcie Zegar światowy stuknij kolejno pozycje > Ustawienia lokalnej strefy czasowej.
  3. Usuń zaznaczenie opcji Automatyczna data i godzina i Automatyczna strefa czasowa i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.
Wskazówka: Aby wyświetlić czas wojskowy, wybierz opcję Używaj formatu 24-godzinnego.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?