HTC Desire 530‎

Szkolenia

< < Menu

Zmiana czcionki wyświetlanej na ekranie

Można zmienić styl i rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie lub pobrać nowe czcionki z Internetu.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Personalizacja.
  2. W obszarze Czcionka stuknij pozycję Krój czcionki i wybierz jedną z dostępnych czcionek lub stuknij ikonę , aby przejść do trybu online i pobrać nowe czcionki.
  3. Stuknij pozycję Rozmiar czcionki, aby wybrać rozmiar czcionki.

Pobieranie czcionek

Aby móc pobierać czcionki, należy zalogować się do konta HTC.

  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Personalizacja.
  2. W obszarze Czcionka, stuknij pozycję Krój czcionki, a następnie stuknij ikonę .
  3. Stuknij ikonę , aby wybrać kategorię.
  4. Wybierz czcionkę, a następnie stuknij pozycję Pobierz.
Aby zastosować czcionkę, stuknij pozycję Zastosuj.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?