HTC Desire 530‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie zdjęć lub filmów do albumu

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Galeria.
  2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.
  3. Otwórz grupę zdjęć i filmów, taką jak wydarzenie w widoku Oś czasu lub album.
  4. Stuknij kolejno pozycje > Dodaj do albumu.
  5. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję Dalej.
  6. Utwórz album lub wybierz istniejący album z aplikacji Galeria. Aby utworzyć nowy album w celu przeniesienia lub skopiowania, stuknij ikonę .
Wskazówka: Aby dodać do albumu jedno zdjęcie lub jeden film, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film. Stuknij pozycję Dodaj do albumu, a następnie wybierz album docelowy lub utwórz nowy.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?