HTC Desire 530‎

Szkolenia

< < Menu

Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej

Po włożeniu karty pamięci, która nie była wcześniej używana w telefonie HTC Desire 530, zostanie ona zainstalowana domyślnie jako pamięć wymienna.

Jeśli karta pamięci jest nowa lub nie zawiera treści, które chcesz zachować, możesz ją sformatować w celu używania jako pamięci wewnętrznej telefonu HTC Desire 530.
Ważne:
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Pamięć i USB.
  2. W obszarze Pamięć wymienna stuknij nazwę karty pamięci.
  3. Stuknij kolejno pozycje > Ustawienia.
  4. Stuknij pozycję Formatuj jako wewnętrzną.
  5. Stuknij pozycję Wyczyść i formatuj.
  6. Stuknij pozycję Formatuj.
  7. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przenieść zainstalowane aplikacje i ich dane z pamięci telefonu na kartę pamięci.
Wskazówka: Aby zaprzestać używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej, można sformatować ją ponownie jako pamięć wymienną. Przed wykonaniem tej czynności należy najpierw przenieść wszystkie aplikacje i dane z powrotem do pamięci telefonu. Patrz część Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?