HTC Desire 530‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimediów. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.
 1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
 2. W menu podręcznym stuknij polecenie Dodaj aplikacje i widżety.
 3. Stuknij kolejno pozycje > Widżety.
 4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.

  Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.

 5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.
Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi‍-Fi i Bluetooth.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetu Kontakty).

 1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .
 2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.
 1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
 2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?