HTC Desire 530‎

Szkolenia

< < Menu

Informacje o aplikacji Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia przeglądanie oraz organizowanie plików i folderów zapisanych w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

Przełączanie między typami pamięci

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Menedżer plików.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać pamięć plików w celu przejrzenia lub organizacji plików.

Wyszukiwanie plików

 1. W aplikacji Menedżer plików stuknij ikonę .
 2. W polu wyszukiwania wpisz kilka znaków nazwy pliku, a następnie stuknij klawisz Enter . Wyświetlone zostaną pasujące nazwy plików z katalogu głównego i podfolderów.
 3. Stuknij plik, aby go otworzyć.

Sortowanie plików

 1. W aplikacji Menedżer plików stuknij kolejno pozycje > Sortuj.
 2. Wybierz sposób sortowania plików i folderów.

Kopiowanie lub przenoszenie plików

 1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
 2. Wybierz pozycje do skopiowania lub przeniesienia.
 3. Stuknij kolejno pozycje Kopiuj lub Przenieś do.
 4. Naciśnij przycisk , a następnie przejdź do folderu, do którego chcesz skopiować lub przenieść pliki.

  Lub stuknij kolejno pozycje > Utwórz folder, aby utworzyć nowy folder.

 5. Stuknij pozycję Wklej.

Dodawanie plików do ulubionych

 1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
 2. Wybierz pozycje do dodania do ulubionych.
 3. Stuknij ikonę .

Aby usunąć pozycję z karty Ulubione, zaznacz ją, a następnie stuknij pozycję Usuń z ulubionych.

Usuwanie plików lub folderów

 1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
 2. Wybierz pozycje do usunięcia.
 3. Stuknij przycisk Usuń.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?