HTC Desire 530‎

Szkolenia

< < Menu

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty nano SIM

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
 2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje > Zarządzaj kontaktami.
 3. Stuknij kolejno pozycje Importuj/eksportuj kontakty > Importuj z karty SIM.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz konto, na które kontakty mają zostać zaimportowane.
 5. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
 6. Stuknij przycisk Zapisz.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

 1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę i wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu w polu wyszukiwania.
 2. Stuknij pozycję Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów.
 3. Stuknij nazwisko kontaktu, który chcesz skopiować do telefonu HTC Desire 530.
 4. Stuknij ikonę , aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

Ważne: Kopiowanie kontaktów z sieci społecznościowych może nie być obsługiwane.
 1. W zakładce Kontakty stuknij > Zarządzaj kontaktami.
 2. Stuknij Kopiuj kontakty, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.
 3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?