HTC U11 life‎

Handleidingen

< < Menu

Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen te dempen, terwijl je toch een gegevensverbinding beschikbaar houdt.
 1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tik op . Veeg indien nodig naar het volgende scherm.
 3. Tik op Totale stilte, Alleen alarmen of Alleen prioriteit afhankelijk van het feit of je uitzonderingen wilt toestaan. Wanneer Alleen prioriteit wordt geselecteerd, kun je berichten of oproepen ontvangen van contacten in je lijst met uitzonderingen.
 4. Tik op Totdat je Niet storen uitschakelt als je Niet storen zelf wilt uitschakelen, of tik op of voor het instellen van het aantal uur voordat Niet storen automatisch wordt uitgeschakeld.
 5. Tik op Gereed om het te activeren.
Het pictogram Niet storen wordt weergegeven in de statusbalk.
Tip:
 • Wanneer het scherm is ingeschakeld, druk je op VOLUME en tik vervolgens op Nu uitschakelen om Niet storen-modus snel uit te schakelen.
 • Wanneer je drukt op VOLUME omlaag totdat je de stille modus bereikt, wordt de modus Niet storen Alleen alarmen geactiveerd.
Opmerking: Wanneer Niet storen is ingeschakeld, knippert het LED-meldingslampje niet.

Visuele verstoringen blokkeren

Je kunt de modus Niet storen instellen op het blokkeren van visuele verstoringen, zoals pop-upmeldingen.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Geluid.
 2. Tik op Voorkeuren voor Niet storen > Blokkeer visuele onderbreking.
 3. Tik op de schakelaars Aan/uit om te kiezen voor het wel of niet blokkeren van visuele verstoringen wanneer het scherm is in- en uitgeschakeld.

Toestaan dat meldingen en contacten voorbij gaan aan de modus Niet storen

Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je nog steeds hun oproepen en berichten kunt ontvangen, zelfs wanneer de modus Niet storen is ingeschakeld.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Geluid.
 2. Tik op Voorkeuren voor Niet storen > Als prioriteit toestaan.
 3. Tik op de schakelaar Aan/Uit naast de items die je wilt toestaan.
 4. Tik op Berichten of Oproepen om te selecteren wie contact met je kan opnemen.

Een Niet storen-planning instellen

Plan het automatisch inschakelen van Niet storen en hoe lang dit duurt. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Geluid.
 2. Tik op Voorkeuren voor Niet storen.
 3. Tik op Meer toevoegen.
 4. Selecteer of de regel moet worden gebaseerd op een tijd of een gebeurtenis, voer een naam in voor de regel en tik vervolgens op OK.
 5. Stel de parameters van de regel in.
  Regel Instellingen
  Regel voor tijd
  • Stel de dagen in.
  • Stel de begin- en eindtijd in.
  • Selecteer een niveau voor Voorkeuren voor Niet storen.

  Je kunt tevens kiezen of de regel wordt toegestaan om te stoppen op de eindtijd van de regel of door het volgende alarm dat je hebt ingesteld in de app Klok.

  Regel voor gebeurtenis
  • Selecteer een agenda waarvoor je de regel wilt maken.
  • Stel een conditie in voor het type antwoord.
  • Selecteer een niveau voor Voorkeuren voor Niet storen.
Tip: Je kunt een automatische regel in- of uitschakelen door te tikken op de schakelaar Aan/uit bij het weergeven van de details van de regel.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden