HTC U11‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Vaš popis kontakata

Aplikacija Kontakti prikazuje popis svih kontakata koje ste pohranili na HTC U11 kao i s internetskih računa na koje ste prijavljeni. Koristite aplikaciju Kontakti kako biste lakše komunicirali s ljudima koji su vam bitni.
 1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Kontakti.
  Screen showing your phonebook with all your contacts listed.
 2. Na svojem popisu kontakata možete:
  • Pregledati svoj profil i urediti svoje kontaktne podatke.
  • Stvoriti, urediti, pronaći ili slati kontakte.
  • Dodirnuti fotografiju kontakta kako biste pronašli načine brzog kontaktiranja te osobe.
  • Vidjeti kad vam je kontakt poslao je nove poruke.
Savjet: Za uređivanje redoslijeda kontakata prema njihovom imenu ili prezimenu, dodirnite Menu icon > Postavke > Sortiraj kontakte prema.

Postavljanje vašeg profila

Spremite vaše osobne kontaktne podatke kako biste ih lako mogli poslati drugim ljudima.
 1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Kontakti.
 2. Dodirnite Moj profil.
 3. Dodirnite Uredi moju posjetnicu.
 4. Unesite ili uredite ime i ostale informacije.
 5. Dodirnite Camera icon ili trenutnu fotografiju za promjenu fotografije vas kao kontakta.
 6. Dodirnite Done icon.

Filtriranje popisa kontakata

Ako je popis kontakata postao predug, možete odabrati s kojih računa treba prikazivati kontakte.
 1. Na kartici Kontakti dodirnite Imenik.
 2. Odaberite račune koji sadrže kontakte koje želite prikazati.
 3. Pritisnite Back button.

Pronalaženje ljudi

Tražite kontakte spremljene na HTC U11 ili u imeniku svoje tvrtke ako imate račun Exchange ActiveSync ili na društvenim mrežama na koje ste prijavljeni.
 1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Kontakti.
 2. Na kartici Kontakti možete:
  • Pronaći ljude na svojem popisu kontakata. Dodirnite Search icon, unesite nekoliko prvih slova imena kontakta u polje Traži ljude.
  • Pronaći ljude u imeniku svoje tvrtke. Dodirnite Search icon, unesite nekoliko prvih slova imena kontakta u polje Traži ljude i zatim dodirnite Pretraži kontakte u vašem Imeniku tvrtke.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?