HTC U11‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Memorijska kartica

Memorijsku karticu upotrebljavajte za spremanje fotografija, videozapisa i glazbe. Kada trebate osloboditi prostor na Vašem uređaju, ukoliko aplikacija nudi ovu funkciju, možete određene aplikacije prebaciti na memorijsku karticu.
Bilješka: Memorijska kartica nije obavezna dodatna oprema i prodaje se zasebno.

Umetanje microSD kartice

 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice - ili malenu savinutu spajalicu - u otvor za izbacivanje kartice.
  Illustration showing how to properly eject the SIM and SD card tray using the eject tool.
  Bilješka: Ne umećite vršak alata za izbacivanje ladice u otvor mikrofona. To može oštetiti vodonepropusnu mrežu mikrofona i poništiti jamstvo.
 3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci te je zatim izvucite.

  Model s dva SIM-a: SIM 2 i SD označeni su na istom držaču u ladici. Izvadite drugu nano SIM karticu kad želite koristiti microSD karticu. Istodobno nije moguće umetnuti obje kartice.

  Illustration showing the position of the SIM card and SD card on the tray for a single-SIM and dual-SIM configurations.
 4. Stavite microSD karticu—zlatni kontakti usmjereni prema dolje i užom stranom prema unutra—u držač SD kartice u ladici.
  Illustration showing how to place an SD card on the tray.
 5. Nakon ponovnog umetanja ladice provjerite je li okrenuta prema gore kako nano SIM i microSD kartica ne bi ispala. Prstima držite ladicu s vanjskim držačem kartice, a zatim polagano kližite ladicu u utor do kraja.
  Illustration showing how to reinstall the card tray with the SIM and SD cards installed.
 6. Provjerite je li ladica u potpunosti umetnuta i kako ne izviruje iz utora.

Ukoliko je to prvi put da umećete microSD karticu, dobit ćete upozorenje da je trebate postaviti.

Odjava memorijske kartice

Kada trebate ukloniti memorijsku karticu dok je HTC U11 uključen, najprije odjavite memorijsku karticu kako biste spriječili oštećivanje na njoj pohranjenih datoteka.
Važno: Ako se vaša memorijska kartica koristi kao unutarnja memorija i ima aplikacija koje su na nju premještene, nećete moći otvoriti te aplikacije nakon odjave kartice.
 1. Na zaslonu Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Memorija.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Ako se memorijska kartica pojavi pod Prijenosna memorija, dodirnite Settings icon > Izbaci.
  • Ako se memorijska kartice pojavi pod Memorija uređaja dodirnite naziv kartice, a zatim Menu button > Izbaci.

Uklanjanje microSD kartice

Važno: Uvjerite se da ste odjavili svoju microSD karticu prije njezinog uklanjanja. Pogledajte Odjava memorijske kartice.
 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice - ili malenu savinutu spajalicu - u otvor za izbacivanje kartice.
  Illustration showing how to properly eject the SIM and SD card tray using the eject tool.
  Bilješka: Ne umećite vršak alata za izbacivanje ladice u otvor mikrofona. To može oštetiti vodonepropusnu mrežu mikrofona i poništiti jamstvo.
 3. Gurnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci.
 4. Izvucite ladicu i izvadite microSD karticu.
 5. Za ponovno umetanje ladice najprije je centrirajte u utor, a zatim gurnite unutra do kraja.
 6. Provjerite je li ladica u potpunosti umetnuta i kako ne izviruje iz utora.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?