HTC U11‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Primjer dodjele radnji unutar aplikacije

Slijedi primjer prilagodbe Edge Sense za pokretanje i zaustavljanje brojača u aplikaciji Sat.
 1. Sa zaslona Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Edge Sense.
 2. Pod Mogućnosti unutar aplikacije dodirnite Dodaj više mogućnosti unutar aplikacije.
 3. Na popisu aplikacija dodirnite Sat.
 4. Dodirnite Kratki stisak.
 5. Dodirnite , a zatim karticu Brojač kako bi ga dodijelili kratkom stisku.
 6. Odaberite radnju Dodirnite a zatim U redu.
 7. Unesite naziv radnje, poput Idi na brojač i dodirnite Spremi.
 8. Dodirnite Stisni i drži > Dodaj novu radnju.
 9. U aplikaciji Sat prijeđite na karticu Brojač.
 10. Postavite željeno trajanje odbrojavanja. Zatim pokrenite brojač dodirom Početak i pustite neka odbrojava vrijeme.
 11. Za dodjelu tipke pokretanja brojača pokretu stiska i držanja dodirnite , a zatim dodirnite Početak.
 12. Odaberite radnju Dodirnite a zatim U redu.
 13. Unesite naziv radnje, poput Pokretanje ili zaustavljanje brojača i dodirnite Spremi.
 14. Tri puta dodirnite za povratak na zaslon Edge Sense.
Savjet: Ako želite koristiti stisak i za otvaranje aplikacije Sat dodirnite Prilagodi kratki stisak ili Prilagodi radnju stiska i držanja. Odaberite Pokreni aplikaciju i odaberite Sat.

Sada to sve isprobajte. Nakon pokretanja aplikacije Sat stisnite donje stranice svojeg telefona kako biste otvorili zaslon brojača vremena i zatim stisnite i držite za pokretanje odbrojavanja. Za završetak odbrojavanja ponovno stisnite i držite.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?