HTC U11‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Kopiranje i premještanje datoteka između memorije telefona i memorijske kartice

Idite na postavke kako biste pregledali i upravljali datotekama na memoriji telefona i memorijskoj kartici. Ako memorijsku karticu koristite kao uklonjivu memoriju, možete kopirati ili premjestiti datoteke između memorije telefona i memorijske kartice. Također možete kopirati ili premještati datoteke na ili sa vanjskog USB memorijskog uređaja dok je povezan s HTC U11.
 1. Na zaslonu Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Memorija.
 2. Dodirnite Unutarnja dijeljena memorija, zatim dodirnite Datoteke ili dodirnite naziv memorijske kartice.

  Ili dodirnite vanjski USB memorijski uređaj ako ste ga priključili.

 3. Otvorite mapu koja sadrži datoteke koje želite kopirati ili premjestiti.
 4. Za odabir ili poništavanje odabira datoteka:
  • Pritisnite i držite datoteku kako biste je označili. Za odabir više datoteka dodirnite svaku.
  • Dodirnite datoteku kako biste poništili odabir.
  • Za odabir svih datoteka dodirnite Menu button > Odaberi sve.
 5. Dodirnite Menu button i zatim dodirnite Kopiraj na ili Premjesti na.
 6. Dodirnite za otvaranje kliznog izbornika, a zatim odaberite vrstu memoriju kamo želite kopirati ili premjestiti te otvorite odredišnu mapu.
 7. Dodirnite Kopiraj ili Premjesti.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?