HTC U11‎

Instruktions-guides

< < Menu

Tilstand for Forstyr ikke

Du kan aktivere tilstanden Forstyr ikke for at blokere synlige forstyrrelser, slå lyd fra og stoppe vibrering.
 1. Stryg nedad med to fingre fra toppen af skærmen, for at åbne Hurtigindstillinger.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tryk på Do not disturb is on icon for at slå tilstanden Forstyr ikke til eller fra. Swipe eventuelt til næste skærmbillede i panelet Hurtigindstillinger for at se ikonet.

Sådan blokerer du meddelelser eller slår dem fra

Blokér synlige forstyrrelser som fx pop-opmeddelelser eller slå meddelelseslyd fra.
 1. Gå til Indstillinger og tryk på Lyd & meddelelse > Forstyr ikke.
 2. Tryk på Meddelelser og vælg derefter en indstilling:
  • Ingen lyd fra meddelelser: Slår meddelelseslyden fra men viser stadig meddelelsen.
  • Ingen synlige meddelelser eller lyd fra meddelelser: Forhindrer at der vises meddelelser, og slår lyden for meddelelser fra.
  • Tilpas: Giver dig mulighed for at tilpasse hvad der skal ske, når skærmen er tændt eller slukket.

Sådan angiver du undtagelser til at omgå tilstanden Forstyr ikke

Set undtagelser, så du kan omgå funktionen Forstyr ikke og stadig kunne modtage opkald, meddelelser mm.
 1. Gå til Indstillinger og tryk på Lyd & meddelelse > Forstyr ikke.
 2. Under Undtagelser vælger du de indstillinger, du vil tillade at kunne tilsidesætte Forstyr ikke-funktionen

  For opkald og meddelelser vælger du, om du vil modtage dem fra alle, kun fra dine kontakter, dine favorit-kontakter eller godkendte kontakter.

  Tip: Hvis du vælger at modtage opkald og meddelelser fra godkendte kontakter, trykker du på Administrer godkendte kontakter. Tryk så på Add icon for at vælge, hvilke kontakter der skal kunne omgå Forstyr ikke-tilstand.

Indstille en tidsplan for Forstyr ikke

Planlæg at Forstyr ikke slår til automatisk. Du kan f.eks. indstille den til at aktiveres under et ugentligt møde.
 1. Gå til Indstillinger og tryk på Lyd & meddelelse > Forstyr ikke.
 2. Under Planlæg trykker du på Slå automatisk til > Tilføj regel.
 3. Vælg om du vil basere reglen på tidspunktet eller en begivenhed, angiv et navn for reglen og tryk derefter på Tilføj.
 4. Tilpas indstillingerne for reglen.
  Regel Indstillinger
  Tid
  • Angiv antal dage.
  • Angiv start- og sluttidspunkterne.

  Du kan også vælge, om reglen skal kunne stoppe enten ved reglens sluttidspunkt eller ved den næste alarm, du har angivet.

  Aftale
  • Vælg den kalender, reglen skal baseres på.
  • Angiv en betingelse for svartypen.
Tip: Du kan slå den begivenhedsbaserede eller tidsbaserede regel, du har oprettet, til eller fra. Tryk på reglen, og tryk derefter på Brug regel Til/Fra-kontakten.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?