HTC One M9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Restoring content from HTC Backup

If you used HTC Backup before, you can restore your saved backups from your cloud storage to HTC One M9. See About HTC Backup and Restoring your backup to HTC One M9 with HTC Backup for details.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?