HTC Desire 12‎

Kullanıcı Kılavuzları

< < Menu

Wi‍-Fi bağlantısı

Wi‍-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da ​“‍hotspot”a erişmeniz gerekmektedir.
Not: Wi‍-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, Wi‍-Fi sinyalinin içinden geçmesi gereken binalar ya da odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Wi‍-Fi uygulamasını açma veya kapatma

 1. Giriş ekranında yukarı kaydırın ve Ayarlar öğesini bulup dokunun.
 2. Wi-Fi öğesine, ardından da Wi‍-Fi işlevini açmak veya kapatmak için Açık/Kapalı anahtarına dokunun. Algılanan kablosuz ağların listesini görürsünüz.
İpucu:
 • Wi‍-Fi ağlarını elle taramak için > Yenile öğelerine dokunun.
 • Kayıtlı ağları görüntülemek, genel Wi‍-Fi bağlantısı kullanılabilir olduğunda bir bildirimi etkinleştirmek ve uyku modu sırasındaki Wi‍-Fi durumunu ayarlamak için simgesine dokunun.

Wi‍-Fi ağına bağlanma

 1. Wi‍-Fi öğesini açın ve algılanan Wi‍-Fi ağları listesini kontrol edin.

  Bkz. Wi‍-Fi uygulamasını açma veya kapatma.

 2. Bağlanmak istediğiniz Wi‍-Fi ağına dokunun.
 3. Güvenli bir ağ seçerseniz, ağ anahtarı veya şifreyi girin.
 4. Bağlan öğesine dokunun. Bağlandığınızda durum çubuğunda Wi‍-Fi simgesini göreceksiniz.

WPS aracılığıyla bir Wi‍-Fi ağına bağlanma

Wi‍-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile bir Wi‍-Fi yönlendirici kullanıyorsanız, HTC Desire 12 aygıtını kolayca bağlayabilirsiniz.
 1. Wi‍-Fi öğesini açın ve algılanan Wi‍-Fi ağları listesini kontrol edin.

  Wi‍-Fi uygulamasını açma veya kapatma kısmına bakın.

 2. > Gelişmiş > WPS Düğmesi öğelerine dokunup, Wi‍-Fi yönlendiricinizdeki WPS düğmesine basın.
  Not: Wi‍-Fi Korumalı Kurulum (WPS) PIN yöntemini kullanmak için > Gelişmiş > WPS Pin Girişi öğelerine dokunun.
Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

Onaylı servis ortağımız aracılığıyla sağladığımız onarım hizmetleri hakkında bilgi almak için lütfen Onarım Hizmeti PDF'ini indirin