HTC U11+‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Vatten- och dammtät

HTC U11+ är vatten- och dammtålig och har klassificeringen IP68 som anges i den internationella standarden IEC 60529. När nano-SIM/microSD-kortplatsen är täckt och stängd tätt är den här telefonen vattentät. Om den råkar doppas i sötvatten på mindre än 1,5 meters djup och inte längre än 30 minuter vid rumstemperatur.

HTC U11‍+ får inte utsättas för icke-sötvatten, högt vattentryck, stark eller snabb vattenstråle eller sand eftersom dessa kan leda till överhettning, elektriska stötar eller skador på telefonen. Försök inte ladda eller på annat sätt använda USB-porten när HTC U11‍+ är våt. Normalt slitage kan minska vatten- och dammtåligheten över tiden.

Garantin kommer att ogiltigförklaras om telefonen inte används i enlighet med de instruktioner och försiktighetsåtgärder som anges i den här användarhandboken, inklusive men inte begränsat till, användning av telefonen i miljöer eller situationer som överskrider begränsningarna i IP68. För försiktighetsåtgärder vid användning och tips om skötsel och underhåll, se Tips på skötsel och underhåll och Rengöring och torkning. Se även till att läsa säkerhetshandboken som medföljer telefonen.

Tips på skötsel och underhåll

Följ dessa tips och försiktighetsåtgärder så att telefonen förblir vatten- och dammtät.

Försök aldrig att sätta i eller ta bort nano-SIM och microSD-korten med handskar, blöta händer eller när telefonen är våt.

Obs!:
 • Innan du sätter in facket och stänger kortplatsen, torka av varje droppe vatten eller smuts med en ren, torr trasa. Kontrollera även att inget hår, fibrer eller små partiklar fastnar mellan facket och facköppningen för att förhindra att vatten tränger in i telefonen.
 • Delar som är vattentäta såsom facket — som fungerar som kortplatsens lock — kan försämras med tiden. Om dessa delar försämra eller skadas, kommer telefonen inte längre att vara vattentät. Om detta inträffar, kontakta din butik eller mobiloperatör. Du kan komma att debiteras för byte av reservdelar.

Doppa inte HTC U11+ med avsikt. Om telefonen av misstag blir nedsänkt i vatten, tryck inte på kontrollerna — såsom knapparna STRÖM och VOLYM — och använd inte telefonen.

Utsätt inte telefonen för snabbt eller rörligt vatten såsom duschstråle, rinnande kranar, vattenfall eller havsvågor.

Utsätt inte telefonen för eller låt USB-porten komma i kontakt med följande:

 • Vatten som innehåller tvål, rengöringsmedel eller duschtvål
 • Havsvatten, simbassänger, hälsobrunnar, varmvatten och varma källor
 • Vätska, förutom kranvatten, såsom alkohol, saft, och såser
 • Sand

Om telefonen utsätts för sötvatten, se till att torka den ordentligt. För att undvika skador på telefonen, ladda inte den i närheten av föroreningar eller om USB-porten inte är helt torr. Anslut ingen extern enhet under dessa omständigheter.

Använd aldrig en hårtork för att torka telefonens blöta delar.

Nätadaptern och tillbehören är inte vattentäta. Använd dem aldrig i våta områden såsom i badrum eller kök eftersom kontakt med vatten kan orsaka elektriska stötar eller andra faror.

Undvik att lämna telefonen på fuktiga platser såsom i badrum eller kök för länge eftersom den inte är fuktsäker.

Rengöring och torkning

Om HTC U11‍+ har kommit i kontakt med saltvatten, flytande kemikalier, damm eller andra föroreningar, skölj omedelbart av telefonen. När telefonen är våt, se till att torka den ordentligt.
Viktigt:
 • För att undvika skador på HTC U11‍+, ladda inte den i närheten av föroreningar eller om USB-porten inte är helt torr. Anslut ingen extern enhet under dessa omständigheter.
 • Ljudvolymen i hörluren, högtalare och mikrofon kan höras mindre om dessa delar inte är ordentligt torkade.

Sköljning

 1. Före sköljning se till att kortplatsen för nano-SIM/microSD är täckt och ordentligt stängd. Se nano-SIM-kort och Minneskort.
 2. Skölj telefonen i sötvatten. Skölj endast för hand. Använd inte en borste eller svamp.

  Vid sköljning tryck inte på facket för att undvika öppningar runt kortplatsen där vatten kan sippra in i telefonen.

Torkning

 1. Torka försiktigt bort vattnet från telefonen med en ren, torr trasa. Använd inte bomullspinnar för att torka av hörsnäcka, högtalare, mikrofon och anslutningsport.
 2. Displayen kanske inte svarar exakt på gester när den är våt. För pekskärmen och linser, torka med en mjuk, torr trasa såsom en mikrofiberduk som inte repar ytan.
 3. Lämna telefonen i rumstemperatur under 3 timmar eller liknande för att låta den torka helt. Om knappar och någon anslutningport såsom USB-porten fortfarande är våta, se till att låta dem torka helt innan du använder telefonen.

Om det har bildats kondens inne i skärmen som när det uppstår en drastisk förändring i temperatur, placera telefonen i rumstemperatur tills kondensen försvinner.

Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?