HTC U11+‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Ta emot samtal

När du får ett telefonsamtal från en kontakt, visas skärmen för inkommande samtal.
Tips: HTC U11‍+ justerar automatiskt ringsignalens volym om Diskret ringning då samtal besvaras och Fickläge är markerade i Inställningar > Ljud > Avancerad.

Svara eller avvisa ett samtal

Gör ett av följande:
  • Tryck på Svara eller Avvisa.
  • Om du har ställt in en låsskärm, dra eller uppåt.

Tysta ringljudet utan att avvisa samtalet

Gör ett av följande:
  • Tryck på knappen VOLYM NER eller VOLYM UPP.
  • Tryck på STRÖM-knappen.
  • Placera HTC U11‍+ neråt på en jämn yta.
    Obs!: Om Vänd för att tysta-alternativet i Inställningar > Ljud > Avancerad är inställt på Tysta en gång, kommer HTC U11‍+ ändå att ringa vid efterföljande inkommande samtal.

Besvara ett missat samtal

Ikonen för missat samtal visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

  1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den för att kolla vem som ringer.
  2. För att ringa tillbaka tryck på Ring tillbaka.

Om du har flera missade samtal, tryck på meddelandet om missat samtal för att öppna fliken Samtalshistorik.

Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?