HTC U11+‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Manuell justering av kamerainställningar

Vill du ta kommandot över expertinställningar på din kamera för olika miljöer och ljusförhållanden? Använd Pro-läge för att manuellt justera värden för inställningar som vitbalans, exponering, ISO och mer. Du kan sedan spara justeringar för att använda dem igen.
  1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
  2. Växla till läget Pro. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
  3. Tryck på en inställning och dra sedan dess skjutreglage för att göra justeringar.

    Tryck på en inställning igen för att dölja reglaget.

  4. För att spara justeringarna som en anpassad inställning, tryck på , välj Anpassa 1, 2, eller 3, och tryck sedan på Spara.

    För att använda en av dina egna anpassade inställningar, tryck på eller , och välj sedan anpassad inställning (, , or ) to use.

  5. För att ändra en inställning tillbaka till automatisk tryck på .
  6. När du är redo att ta fotot trycker du på .
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?