HTC U11+‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Välja ett bildtagningsläge

Växla till det bildtagningsläge som ska användas för att ta bilder eller videoklipp. Kameran på HTC U11‍+ delar in bildlägen i kategorier så att du snabbt kan hitta önskat läge.
  1. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.

    Du kan också dra till höger från den vänstra kanten i liggande läge eller dra nedåt från den övre kanten i stående läge.

  2. Rulla genom menyn för att visa tillgängliga bildtagningslägen.
  3. Tryck på önskat bildtagningsläge.
  4. För att snabbt växla mellan främre och huvudkamera trycker du på på sökningssidan.
  5. Du kan snabbt växla tillbaka till antingen foto- eller videoläge när du är i andra bildlägen utan att öppna den utskjutbara menyn.Tryck bara på precis nedanför huvudslutarknappen för att växla tillbaka till fotoläge eller för att växla tillbaka till videoläge.

Bild-lägesinställningar

Du kan ändra inställningarna för vissa bild-lägen såsom Foto- eller Video-läge. För att ändra inställningarna välj ett läge och tryck sedan på för att visa och välja tillgängliga inställningar för läget.
Läge Inställning Beskrivning

Foto

Selfie-foto

Pro

Växla mellan tidsinställningar för att ställa in självutlösaren eller stänga av självutlösaren. Se Ta foton med självutlösaren för mer information.

Foto

Selfie-foto

Pro

Ställa in fotokvalitet och bildformat. Se Ställa in fotokvalitet och storlek för mer information.

Video

Selfie-video

Ställa in videokvalitet. Se Ställa in videoupplösningen för mer information.

Video

Selfie-video

  Tryck på Högupplöst ljud för att slå på eller stänga av inspelning med högupplöst ljud. Se Slå på högupplöst ljud för mer information.

Video

  Tryck på Akustiskt fokus för att slå på eller stänga av Akustiskt fokus. Se Spela in video med Akustiskt fokus för mer information.
Pro Välj RAW- eller JPG-format för foton. Se Ta ett RAW-foto för mer information.

Selfie-foto

Panorama-selfie

Slå på och stäng av Live Makeup. Se Tillämpa retusch på hud med Live Makeup för mer information.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?