HTC U11+‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Varför pratar min telefon med mig? Hur stänger jag av det?

Du kan ha råkat aktivera TalkBack när du började att konfigurera telefonen. TalkBack är utformad för att ge röståterkoppling åt personer med nedsatt synförmåga.Om du råkade slå på TalkBack under telefoninställningen kan du stänga av den.

För telefoner med Android 8 eller senare kan du omedelbart stänga av TalkBack. När du ser knappen Stäng av TalkBack, tryck på den en gång och tryck två gånger var som helst på skärmen för att inaktivera TalkBack.

För telefoner med Android 6 eller 7:

  1. På telefonens installationsskärm rita ett "‍L"‍ med fingret för att visa TalkBack-kontroller.
  2. Tryck på Pausa återkoppling och tryck sedan två gånger för att pausa TalkBack.
  3. Tryck på OK-knappen och tryck två gånger på skärmen för att pausa TalkBack.
  4. Tryck på Tillgänglighetsinställningar. Om du inte ser den här knappen, kan du först behöva trycka på Syninställningar eller Verktyg.
  5. Tryck på TalkBack och tryck sedan på På/av-knappen för att stänga av TalkBack.
  6. Tryck på TILLBAKA för att återgå till språkskärmen.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?