HTC U11+‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Hur kan jag kopiera eller flytta filer och mappar till mitt minneskort?

Om ett minneskort stöds på telefonen kan du gå till lagringsinställningar på telefonen för att organisera filer och mappar som lagrats på det.
  1. Se till att ett minneskort är isatt i telefonen.
  2. Gå till Inställningar > Lagring och tryck sedan på namnet på minneskortet för att öppna det.
  3. Du kan göra något av följande:
    • Tryck på > Skapa mapp eller > Ny mapp för att skapa en ny mapp.
    • Tryck och håll nere en fil eller mapp som ska kopieras till en annan destination. Tryck sedan på > Kopiera till eller > Flytta till. Gå dit du vill flytta de kopierade objekten och tryck sedan på Kopiera eller Flytta.
    Om du inte ser något av dessa alternativ, kan du först behöva trycka på Utforska.
Obs!: Du kan också hantera filer och mappar med hjälp av HTC Filhanterare-programmet. Om HTC Filhanterare inte är förinstallerat på telefonen, kan du hämta det från Google Play Store.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?