‎HTC Desire 19+‎‎

Ghid de utilizare

< < Menu

Informaţii de bază despre aparatul foto

Preluați fotografii, clipuri video și selfie-uri prin intermediul aparatului foto.
 • Din ecranul principal, apăsaţi pictograma aparat foto pentru a deschide aplicaţia Aparat foto.
 • De asemenea, puteți apăsa butonul ALIMENTARE de două ori pentru a lansa aparatul foto.
  Sfat: Asigurați-vă că funcția Lansare rapidă aparat foto este activată în Setări > Ecran și gesturi > Avansat.
Veţi vedea modul Fotografie, care este modul de capturare implicit.
Pictogramă sau buton Funcţie
Deschideți meniul cu setările aparatului foto.
Activați sau dezactivați unghiul ultra-larg.
Comutați între aparatul foto din faţa şi din spatele telefonului.
Fotografiați.
Vizualizați cea mai recentă fotografie sau videoclip realizat.

Pornirea şi oprirea bliţului aparatului foto

Apăsaţi pictograma bliţ , apoi alegeți o setare pentru bliţ.

Când ați comutat la aparatul foro frontal, puteți de asemenea să apăsați pictograma bliț pentru a porni sau opri blițul.

Alegerea unui mod de capturare

Comutaţi la un mod de capturare folosit pentru realizarea fotografiilor sau videoclipurilor.
 1. Din ecranul principal, apăsaţi pictograma aparat foto pentru a deschide aplicaţia Aparat foto.
 2. Apăsați modul de capturare pe care doriți să-l utilizați.

  De asemenea, puteți glisa spre stânga sau spre dreapta în orientarea portret, sau în sus sau în jos în orientarea peisaj, pentru a schimba între modurile de capturare.

  Pictograma Mod
  Mod Profesional
  Mod Video
  Mod Foto
  Mod Bokeh
  Mod Autocolant AR

Transfocare

Înainte de a realiza o fotografie sau un videoclip, depărtaţi două degete pe Vizor pentru a mări sau apropiaţi-le pentru a micşora. De asemenea, puteţi să apropiaţi sau să îndepărtaţi şi în timp ce filmaţi.
A fost aceasta informatie de ajutor?

Nu puteti gasi ceea ce cautati?