HTC Desire 21 pro 5G‎

Szkolenia

< < Menu

Połączenie Wi‍-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi‍-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.
Uwaga: Dostępność i zasięg sygnału Wi‍-Fi zależy od liczby obiektów, przez które sygnał Wi‍-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie Wi‍-Fi

  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Sieć i internet.
  2. Stuknij przełącznik Wł./wył. sieci Wi‍-Fi, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi‍-Fi.
  3. Stuknij pozycję Wi-Fi, aby wyświetlić listę wykrytych sieci bezprzewodowych.
Wskazówka: Przewiń ekran w dół do pozycji Zapisane sieci.

Łączenie z siecią Wi‍-Fi

  1. Włącz sieć Wi‍-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi‍-Fi.

    Patrz część Włączanie lub wyłączanie Wi‍-Fi.

  2. Stuknij sieć Wi‍-Fi, z którą chcesz się połączyć.
  3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
  4. Stuknij pozycję Połącz. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi‍-Fi Wi-Fi connected notification.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?