HTC Desire 21 pro 5G‎

Szkolenia

< < Menu

Wysyłanie wiadomości grupowej (SMS)

Funkcja wiadomości grupowych umożliwia łatwe wysłanie jednej wiadomości do wielu osób jednocześnie. Można wybrać wysłanie grupowej wiadomości SMS lub MMS.

 1. Na ekranie głównym stuknij aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij kolejno pozycje > Utwórz grupę.
 3. W polu Do wprowadź numery telefonów komórkowych, na które wiadomość ma zostać wysłana, oddzielając je średnikami.

  Możesz też wybrać z pozycji Najczęściej używane kontakty lub z listy kontaktów.

  Uwaga: Wybierając z listy kontaktów, stuknij nazwę, a nie zdjęcie profilowe. Jeśli do kontaktu przypisano kilka numerów, wybierz jeden z numerów telefonów komórkowych.
 4. Po zakończeniu wybierania kontaktów stuknij pozycję Dalej.
 5. W razie pojawienia się monitu wprowadź opcjonalną nazwę grupy.
 6. Stuknij pole tekstowe, a następnie napisz wiadomość.
 7. Dotknij , aby wysłać wiadomość.
  Wskazówka: Jeśli nie chcesz jeszcze wysyłać wiadomości, naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę, a następnie przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?