HTC Desire 21 pro 5G‎

Szkolenia

< < Menu

Jak skopiować lub przenieść pliki i foldery z pamięci wewnętrznej na kartę SD?

Należy skorzystać z aplikacji do zarządzania plikami. Można także przejść do ustawień pamięci, aby skopiować lub przenieść pliki i foldery z pamięci wewnętrznej na kartę SD.

Kopiowanie lub przenoszenie zdjęć i filmów z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci

 1. Upewnij się, że karta pamięci została włożona do gniazda w telefonie.
 2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć.
 3. Na ekranie Pamięć stuknij kolejno pozycje Wewnętrzna pamięć współdzielona > Pliki.
 4. Stuknij pozycję Obrazy i Wideo. Wybrane typy plików zostaną wyszukane i wyświetlone na ekranie telefonu.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
  • Stuknij kolejno pozycje > Zaznacz wszystko.
 6. Stuknij kolejno pozycje > Kopiuj do lub > Przenieś do.
 7. Stuknij Drawer button, aby otworzyć wysuwane menu, a następnie stuknij nazwę karty pamięci.
 8. Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy.
 9. Stuknij pozycję Kopiuj lub Przenieś.

Kopiowanie lub przenoszenie plików i folderów na kartę pamięci

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć.
 2. Na ekranie Pamięć stuknij nazwę karty pamięci.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij co najmniej jeden typ pliku, np. Dokumenty lub typy plików multimedialnych. Wybrane typy plików zostaną wyszukane i wyświetlone na ekranie telefonu.
  • Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz skopiować lub przenieść.
 4. Aby zaznaczyć pliki, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
  • Stuknij kolejno pozycje > Zaznacz wszystko.
 5. Stuknij kolejno pozycje > Kopiuj do lub > Przenieś do.
 6. Stuknij Drawer button, aby otworzyć wysuwane menu, a następnie stuknij nazwę karty pamięci.
 7. Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy.
 8. Stuknij pozycję Kopiuj lub Przenieś.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?