HTC Desire 21 pro 5G‎

Szkolenia

< < Menu

Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią wbudowaną a kartą pamięci

Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wymienna, można kopiować lub przenosić pliki między pamięcią wbudowaną a kartą pamięci. Pliki można także kopiować lub przenosić na zewnętrzne urządzenie pamięci USB, oraz w odwrotnym kierunku, po podłączeniu urządzenia do telefonu HTC Desire 21 pro 5G.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć.
 2. Stuknij pozycję Wewnętrzna pamięć współdzielona, a następnie stuknij pozycję Pliki lub stuknij nazwę karty pamięci.

  Możesz też stuknąć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, jeśli zostało podłączone.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij co najmniej jeden typ pliku, np. Dokumenty lub typy plików multimedialnych. Wybrane typy plików zostaną wyszukane i wyświetlone na ekranie telefonu HTC Desire 21 pro 5G.
  • Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz skopiować lub przenieść.
 4. Aby zaznaczyć pliki lub usunąć ich zaznaczenie:
  • Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
  • Stuknij plik, aby usunąć jego zaznaczenie.
  • Aby zaznaczyć wszystkie pliki, stuknij kolejno pozycje Menu button > Zaznacz wszystko.
  Wskazówka: W przypadku dużego łącznego rozmiaru zaznaczonych plików stuknij kolejno pozycje Menu button > Kompresuj, aby skompresować je do pliku zip.
 5. Stuknij Menu button, a następnie stuknij pozycję Kopiuj do lub Przenieś do.
 6. Stuknij ikonę , aby otworzyć menu wysuwane, a następnie wybierz lokalizację do kopiowania lub przenoszenia plików.
 7. Stuknij pozycję Kopiuj lub Przenieś.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?