HTC Desire 21 pro 5G‎

Szkolenia

< < Menu

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number; Osobisty numer identyfikacyjny).
Ważne: Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.
  2. Stuknij kolejno pozycje Zaawansowane > Blokada karty SIM.
  3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM wybierz kartę, do której chcesz przypisać nowy kod PIN.
  4. Stuknij przełącznik Wł./wył. pozycji Zablokuj kartę SIM, aby ją włączyć. Wpisz domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij OK.
  5. Aby zmienić kod PIN karty, stuknij opcję Zmień PIN do karty SIM.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)”.

Aby przywrócić dostęp do HTC Desire 21 pro 5G, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

  1. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PUK, a następnie stuknij przycisk Dalej.
  2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij Dalej.
  3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij OK.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?