HTC Desire 21 pro 5G‎

Szkolenia

< < Menu

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Korzystanie z cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC) zapewnia dostęp telefonu HTC Desire 21 pro 5G do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi‍-Fi, a także uwierzytelnianie na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat można uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.
Ważne:
  • Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.
  • Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail, umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.
  1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym na telefonie HTC Desire 21 pro 5G lub na karcie pamięci.
  2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.
  3. Stuknij kolejno pozycje Zaawansowane > Szyfrowanie i dane logowania > Zainstaluj z pamięci.
  4. Stuknij ikonę , aby wybrać lokalizację zapisanego certyfikatu.
  5. Wyszukaj certyfikat i wybierz go.
  6. Wprowadź nazwę certyfikatu. Wybierz, do czego certyfikat będzie używany: VPN i aplikacje lub Wi-Fi.
  7. Stuknij przycisk OK.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?