HTC Desire 21 pro 5G‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie kont

Należy dodać konta, aby móc uzyskiwać do nich dostęp za pomocą telefonu HTC Desire 21 pro 5G. Można dodać kilka kont Google, aby móc synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, kalendarz i dane aplikacji Google między nimi i telefonem HTC Desire 21 pro 5G.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Konta.
  2. Stuknij pozycję Dodaj konto.
  3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
  4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Synchronizacja kont

  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Konta.
  2. Stuknij przełącznik Wł./wył. przy pozycji Automatycznie synchronizuj dane, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
  3. W celu ręcznej synchronizacji poszczególnych kont stuknij konto, stuknij pozycję Synchronizacja konta, a następnie stuknij kolejno pozycje > Synchronizuj teraz.
Wskazówka: Na ekranie Synchronizacja konta można także zmienić ustawienia synchronizacji dla konta Google.

Usuwanie konta

Jeśli konta nie są już używane, można usunąć je z telefonu HTC Desire 21 pro 5G. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Konta.
  2. Stuknij konto.
  3. Stuknij pozycję Usuń konto.
Ważne: Po usunięciu konta z telefonu HTC Desire 21 pro 5G niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.
Powiązane poradniki
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?