HTC U11+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Postavke lokacije

Neke aplikacije koriste vašu lokaciju kako bi pružale informacije koje trebate. Odaberite način lokacije koji će se koristiti ovisno o tome koliko točno želite da te aplikacije odrede vašu lokaciju.
  1. Sa zaslona Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Sigurnost i lokacija > Lokacija.
  2. Ako je sklopka Uklj./Isklj. isključena, dodirnite je kako biste uključili način lokacije.
  3. Pritisnite Način rada i izaberite jednu od sljedećih mogućnosti.
    • Visoka točnost pruža bolju procjenu vaše lokacije. Ta značajka koristi GPS, Wi‍-Fi, Bluetooth ili mobilne mreže za određivanje vaše lokacije. Taj način rada koristi Google lokacijske usluge.
    • Štednja baterije koristi Wi‍-Fi, Bluetooth ili mobilne mreže bez korištenja GPS-a kako bi se što manje trošila baterija. Taj način rada koristi Google lokacijske usluge.
    • Samo uređaj koristi GPS.
Bilješka: Isključivanja izvora lokacije (za primjerice GPS-a) znači kako niti jedna aplikacija na HTC U11‍+ više neće prikupljati podatke o vašoj lokaciji iz tog izvora. No međutim, aplikacije trećeg proizvođača mogu prikupljati informacije o vašoj lokaciji - a HTC U11‍+ ih može nastaviti slati - kroz putem Wi‍-Fi i triangulacijom signala.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?