HTC U11+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Omogućavanje naprednog načina rada

Uključivanje mogućnosti Napredni način rada aktivira radnju stiska i držanja. U tom načinu rada s Edge Sense ćete moći vršiti sljedeće:
  • Dok koristite aplikaciju HTC Fotoaparat stisnite i držite donje stranice telefona za izmjenu glavnog prednjeg fotoaparata. To možete učiniti sako ako je pokret stiska—bilo kratki stisak ili stisak i držanje—postavljen na Pokreni aplikaciju Fotoaparat.
  • Dvije različite radnje nakon stiska, ovisno o duljini stiska. Zadano kratki stisak otvara aplikaciju Fotoaparat. Stisak i držanje pokreće zadanog glasovnog pomoćnika, u ovom slučaju to je Google pomoćnik. Ta dva postupka stiska možete dodijeliti drugim radnjama.
  1. Sa zaslona Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Edge Sense.
  2. Odaberite potvrdni okvir Omogući napredni način rada.
  3. Slijedite upute na zaslonu za određivanje snage stiska.
  4. Za promjenu radnje koju telefon poduzima kad ga stisnete dodirnite Prilagodi radnju kratkog stiska i odaberite ono što želite.
  5. Za promjenu radnje koju telefon poduzima kad ga stisnete i držite dodirnite Prilagodi radnju stiska i držanja i odaberite ono što želite.
  6. Pritisnite za spremanje svojih postavki.
Povezani savjeti
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?