HTC U11+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Nakon što je zaslon neko vrijeme isključen zašto ne primam e-poštu i obavijesti o izravnim porukama? Internetski radio prijenos također je prekinut.

Ako imate Android 7 ili noviji i uključenu štednju energije možda će se na telefonu događati sljedeće:
 • e-pošta, razmjena izravnih poruka i druge aplikacije ne sinkroniziraju niti ne vrše strujanje podataka dok ih ne otvorite.
 • Osim aplikacije HTC Vremenska prognoza, ostale aplikacije koje koriste lokacijske usluge ne ažuriraju i ne prikazuju vašu trenutačnu lokaciju.
 • Nije moguće koristiti Google karte navigaciju.
 • Telefon ne vibrira.
Ako imate gore navedene probleme učinite jedno od dolje navedenog:
 • Provjerite preostalu snagu baterije i odabranu postavku razine baterije u Štednji energije. Ako je trenutačna razina baterije telefona još uvijek viša od postavke u Štednji energije, isključite štednju energije.
 • Ako želite ostaviti štednju energije uključenom, onemogućite optimizaciju baterije u aplikacijama koje sinkroniziraju podatke, vrše strujanje medija ili koriste lokacijske usluge.

Kako isključiti optimizaciju baterije u aplikacijama?

Ako postoje aplikacije u kojima ne želite omogućiti optimizaciju potrošnje baterije, u tim aplikacijama možete isključiti tu značajku.
 1. Otvorite Postavke.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Android 8:Dodirntie Baterija, a zatim > Optimizacija baterije.
  • Android 6 ili 7:Dodirnite Napajanje > Optimizacija baterije.
 3. Dodirnite Nije optimizirano > Sve aplikacije kako biste vidjeli cjeloviti popis aplikacija.
 4. Kako biste isključili optimizaciju baterije u aplikaciji, dodirnite naziv aplikacije i zatim dodirnite Ne optimiziraj > Gotovo.

  Ponovite postupak za isključivanje optimizacije u drugim aplikacijama.

Kako biste postavili filtar za pregled aplikacija koje imaju onemogućenu optimizaciju baterije, dodirnite Sve aplikacije > Nije optimizirano.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?