‎HTC Desire 19+‎‎

Korisnički vodiči

< < Menu

HTC Teme

Teme donose brz i jednostavan način prilagođavanja vašeg telefona pozadinskim slikama, zvukovima i ikonama.
Bilješka: Trebate se prijaviti svojim omiljenim računom kako biste preuzeli teme, ikone, fontove i ostalo iz trgovine Teme.

Preuzimanje tema ili pojedinačnih sastavnica

Pronađite i preuzmite teme i sastavnice pomoću kojih ćete lakše personalizirati svoj telefon.
 1. Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
 2. Dodirnite Tema.
 3. Ako po prvi puta koristite Teme, dodirnite Započnite i zatim se prijavite svojim računom.
 4. Na zaslonu Preporučeno povucite prema gore i dolje kako biste vidjeli različite teme i sastavnice i dodirnite More options button pokraj svake kategorije kako biste pregledali preporučene stavke.
 5. Dodirnite minijaturu za pregled zaslona s pojedinostima.
 6. Dodirnite Preuzmi.
Savjet: Ako ne želite odmah preuzeti temu ili bilo koju sastavnicu, možete dodirnuti Bookmark button kako bi je najprije označili.

Za primjenu teme, nakon što ste je preuzeli, dodirnite Primjeni. Ako odabrana tema uključuje i zvukove promijenit će se i vaša melodija zvona, zvuk obavijesti i upozorenja.

Brisanje teme

Možete obrisati temu ako je više ne želite imati na telefonu.
 1. Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
 2. Dodirnite Tema.
 3. Dodirnite Show navigation drawer button > Moje teme ili Moji dizajni.
 4. Pronađite i dodirnite stavku radi brisanja.
 5. Dodirnite More options button > Ukloni.
Bilješka: Ako se stavka trenutno koristi, ona će se i dalje primjenjivati na vaš telefon sve dok ne primijenite neku drugu temu.

Za više informacija o HTC Teme

Saznajte više o aplikaciji Teme na http://www.htc.com/hr/support/apps/themes.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?