‎HTC Desire 19+‎‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Brisanje poruka i razgovora

Otvorite aplikaciju Poruke i zatim učinite nešto od navedenog:
Za brisanje Provedite ove korake
Razgovora

Pritisnite i držite kontakt (ili telefonski broj) kako biste ga odabrali i zatim dodirnite .

Poruke

Dodirnite nit razgovora s kontaktom (ili osobom s tim telefonskim brojem), pritisnite i držite poruku kako biste je odabrali i zatim dodirnite .

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?