RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Wrist lanyard

Use the wrist lanyard so you can securely hold your RE.

  1. Hook the end of the supplied wrist lanyard onto the tripod screw that also came in the box.
  2. Align the lanyard into the small groove of the tripod screw.
  3. Tightly fasten the tripod screw to your RE.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?