Edge Sense

< < Menu

Nhập liệu bằng giọng nói với Edge Sense

Nhập liệu bằng giọng nói thay vì nhập bằng bàn phím trên màn hình.
Quan trọng:
  • Kiểm tra và cần tải xuống phiên bản Edge Sense HTC mới nhất từ Google Play Store.
  • Trong Cài đặt > Edge Sense, đảm bảo tùy chọn Bàn phím được chọn trong mục Tùy chọn trong ứng dụng.
  1. Mở ứng dụng mà bạn muốn nhập văn bản.
  2. Với bàn phím trên màn hình đang hiển thị, bóp các cạnh dưới của điện thoại và sau đó nói những từ bạn muốn gõ.
Ghi chú: Nếu đã tạm dừng nói, hãy bóp lần nữa hoặc chạm vào biểu tượng micrô trên màn hình để tiếp tục nhập bằng giọng nói.

Theo mặc định ở Chế độ nâng cao, việc khởi chạy Google Assistant được chỉ định cho cử chỉ bóp và giữ. Xem Bật Chế độ nâng cao. Trong khi không ở trong ứng dụng Máy ảnh hoặc bàn phím trên màn hình không hiển thị, hãy bóp và giữ các cạnh dưới của điện thoại để khởi chạy Google Assistant. Sau đó, bạn có thể sử dụng giọng nói để thực hiện tìm kiếm trên web, hỏi thông tin thời tiết và hơn thế nữa.