Edge Sense

< < Menu

Câu hỏi thường gặp

Đôi khi, tại sao các hành động trong ứng dụng không hoạt động khi tôi bóp điện thoại?

Với một số ứng dụng, hành động trong ứng dụng sẽ hoạt động lần đầu nhưng có thể không hoạt động lại nếu chúng vẫn đang chạy ẩn và bạn chuyển trở lại các ứng dụng này thông qua danh sách Ứng dụng gần đây.
Nếu hành động trong ứng dụng không hoạt động với ứng dụng của bên thứ ba, hãy xóa danh sách Ứng dụng gần đây và sau đó khởi chạy lại ứng dụng.

Hoặc chạm vào biểu tượng ứng dụng và không mở lại ứng dụng thông qua danh sách Ứng dụng gần đây để đảm bảo cử chỉ bóp hoạt động được trong ứng dụng.

Edge Sense đôi khi được kích hoạt khi điện thoại của tôi nằm trong bộ phụ kiện xe hơi hoặc gậy chụp selfie. Tôi nên làm gì?

Việc lắp điện thoại HTC vào bộ dụng cụ xe hơi hoặc gậy chụp selfie sẽ gây lực nén lên mặt dưới của điện thoại và có thể bị nhầm là cử chỉ bóp. Nếu điện thoại vẫn ở vị trí bị bóp này trong hơn 5 giây, nó sẽ không kích hoạt Edge Sense.

Nếu bạn muốn đảm bảo điện thoại không kích hoạt Edge Sense, có thể tắt tính năng này khi cần sử dụng bộ phụ kiện xe hơi hoặc gậy chụp selfie.

Chỉ cần dùng hai ngón tay vuốt từ trên đỉnh màn hình xuống để mở Cài đặt nhanh, sau đó chạm Edge Sense để tắt.

Tại sao cử chỉ bóp Edge Sense không hoạt động khi màn hình tắt?

Có thể là cảm biến khoảng cách đã bị chặn - ví dụ như do lớp bảo vệ màn hình hoặc bao máy. Đảm bảo rằng cảm biến khoảng cách không bị chặn.

Khi màn hình tắt và cảm biến khoảng cách bị chặn, điện thoại sẽ không cho phép bạn sử dụng Edge Sense. Việc này là để bạn không vô tình kích hoạt các cử chỉ bóp khi lấy điện thoại ra khỏi túi hoặc khi đang cầm sát tai lúc gọi điện.

Tại sao cử chỉ bóp Edge Sense không hoạt động khi điện thoại úp xuống?

Khi điện thoại úp xuống và màn hình tắt, điện thoại sẽ không cho phép bạn sử dụng Edge Sense. Đây là cách ngăn bạn không vô tình kích hoạt các cử chỉ bóp khi bạn cầm điện thoại đang ở tư thế úp mặt xuống một mặt phẳng.

Nếu bạn cần cầm lên điện thoại đang để mặt úp xuống để chụp vật gì đó trên cao - chẳng hạn như bầu trời hoặc vật thể cao - nhưng tính năng bóp không chụp được, hãy thử nghiêng điện thoại khoảng 45 độ và sau đó bóp vào cạnh dưới điện thoại.

Ghi chú: Phần mềm hệ thống tương lai và các bản cập nhật Edge Sense sẽ cho phép bạn sử dụng cử chỉ bóp trong khi mặt điện thoại hướng xuống và màn hình đang bật. Tính năng này sẽ có trong Edge Sense được cài đặt sẵn trên các phiên bản điện thoại HTC mới hơn.