Edge Sense

< < Menu

Chụp ảnh bằng Edge Sense

Ngay lập tức khởi chạy máy ảnh và bắt đầu chụp bằng cách bóp điện thoại.
Quan trọng: Kiểm tra và cần tải xuống các phiên bản ứng dụng Edge Sense HTC và Máy ảnh mới nhất từ Google Play Store.
Bóp các cạnh dưới của điện thoại HTC để mở ứng dụng Máy ảnh, sau đó bóp lại để chụp ảnh.

Việc bóp điện thoại sẽ mở ứng dụng Máy ảnh ở chế độ chụp mà bạn dùng gần nhất. Khi bóp, máy ảnh sẽ chụp ảnh, quay video hoặc chụp selfie, tùy thuộc vào chế độ chụp.

Nếu bật Chế độ nâng cao trong cài đặt Edge Sense, bạn có thể bóp và giữ các cạnh dưới của điện thoại để chuyển đổi giữa máy ảnh chính và máy ảnh trước trong khi đang ở trong ứng dụng Máy ảnh. Để biết chi tiết, xem Bật Chế độ nâng cao.
Ghi chú: Hành động trong ứng dụng mặc định trong ứng dụng Máy ảnh là bóp ngắn để chụp và bóp và giữ để chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh chính. Bạn có thể thay đổi các cử chỉ bóp để thực hiện các hành động khác trong một ứng dụng. Để biết cách thực hiện, hãy xem Thay đổi hành động trong ứng dụng.