Edge Sense

< < Menu

Thay đổi hành động cần thực hiện khi bóp điện thoại

Theo mặc định, ứng dụng Máy ảnh sẽ mở khi bạn bóp điện thoại. Bạn có thể chỉ định cử chỉ bóp để thực hiện một hành động khác hoặc khởi chạy một ứng dụng khác.
  1. Từ màn hình Màn hình chính, gõ vào Tất cả phím ứng dụng > Cài đặt > Edge Sense.
  2. Chạm Tùy chỉnh hành động bóp, sau đó chọn tùy chọn ưa thích.
    Thủ thuật: Nếu bạn muốn điện thoại phát hiện lực bóp chỉ khi màn hình được bật, hãy xóa tùy chọn Kích hoạt tính năng cử chỉ khi màn hình tắt.
  3. Nhấn QUAY LẠI để lưu lại cài đặt.
Bạn cũng có thể chỉ định một hành động nữa cho Edge Sense. Để biết chi tiết, xem Bật Chế độ nâng cao.