Edge Sense

< < Menu

Điều chỉnh mức lực bóp

Nếu bạn gặp phải tình trạng vô tình khởi chạy Máy ảnh hoặc phím tắt được gán trong khi cầm vào các cạnh của điện thoại, hãy điều chỉnh Edge Sense để làm nó phát hiện lực bóp hiệu quả hơn.
  1. Từ màn hình Màn hình chính, gõ vào Tất cả phím ứng dụng > Cài đặt > Edge Sense.
  2. Chạm Điều chỉnh mức lực bóp.
  3. Chạm Kiểm tra lực bóp.
  4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình.