HTC U Play‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Använda Klocka

Få ut mer av programmet Klocka än bara datum och tid. Använd telefonen som en världsklocka för att se datum och tid i olika städer runtom i världen. Du kan också ställa in alarm eller hålla reda på din tid med stoppuret eller timern.

Ställa in ett alarm

Du kan ställa in ett eller flera larm.
  1. Från Startsidan tryck på och sedan på Klocka.
  2. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
  3. Under Alarminställning, använd skrollhjulen för att ställa in alarmtiden.
  4. Om du vill ställa in alarmet för flera dagar, tryck på Upprepa.
  5. Tryck på Klar.
Tips:
  • Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
  • Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på Lägg till alarm.

Ställa in datum och tid manuellt

  1. Från Startsidan tryck på och sedan på Klocka.
  2. På fliken Världsklocka trycker du på > Ställ in datum och tid.
  3. Avmarkera rutorna Automatiskt datum och tid och Automatisk tidszon och ställ sedan in önskad tidszon, datum och tid.
Tips: För att visa militär tid, välj alternativet Använd 24-timmarsformat.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?