HTC U Play‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Meddelanden

Notification LED

Meddelandelysdioden visar en:
 • Lampa med fast grönt sken när HTC U Play är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
 • Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
 • Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
 • Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Välja när meddelande-LED ska blinka

Du kan ändra när den ska blinka och vilka program som använder lysdioden när det finns nya meddelanden.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Ljud och meddelande.
 2. Under Meddelande tryck på Blinka med LED-displayen vid meddelanden. Välj om du alltid vill att lysdioden ska blinka eller bara när skärmen är avstängd.
 3. Tryck på Hantera LED-meddelanden. Välj vilka programmeddelanden du vill att lysdioden ska blinka för.
Tips: I andra program, kontrollera dess inställningar för att ta reda på om de har ett alternativ för att blinka med lysdioden.

Meddelandepanelen

Meddelandeikoner informerar dig om nya meddelanden, kalenderhändelser, larm och pågående aktiviteter som nedladdning av filer.
När du ser meddelandeikonerna, öppna meddelandepanelen för att kontrollera detaljerna i meddelandena du fått.
För att öppna meddelandepanelen, glid ner från skärmens ovankant.
 • För en del meddelanden kan du vidta omedelbara åtgärder. Till exempel peka på ett meddelande om missat samtal för att ringa tillbaka eller svara med ett textmeddelande.
 • Tryck på meddelandeikonen till vänster för att öppna motsvarande program.
 • För att ta bort ett enda meddelande i listan, dra det till vänster eller höger. För att avvisa alla icke-beständiga meddelanden, tryck på .
Om du har flera meddelanden kan du rulla ner listskärmen för att se alla.
Obs!: Du kan ändra vilka programmeddelanden du vill ta emot. Se Hantera programmeddelanden.

Hantera programmeddelanden

Du kan ställa in prioritet, känslighet och mer.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Ljud och meddelande.
 2. Tryck på Hantera appmeddelanden och tryck sedan på appen som ska ställas in.

  Du kan även trycka och hålla ner ett meddelandei meddelandepanelen och sedan trycka på .

 3. Tryck på På/av-knappen bredvid alternativet som du vill växla.
Inställningar för programmeddelanden tillämpas på meddelanden i panelen Meddelanden och låsskärmen.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?