HTC U Play‎

Bruksanvisningar

< < Menu

nano-SIM-kort

Använd endast ett standard nano-SIM-kort. Ett modifierat kort som är tjockare än standard nano-SIM-kortet kommer inte att passa ordentligt i facket och kan skada kortplatsen.
Image warning against using a modified SIM card.

Sätta in nano-SIM-kort

 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.
 3. Tryck in spetsen i hålet tills facket öppnas och dra sedan ut facket.
 4. Gör följande för att placera nano-SIM-kortet i kortfacket:
  • Enkel SIM-modell: Placera kortet i SIM-kortshållaren i facket med nano-SIM-kortets guldkontakter vända nedåt. Se till att rikta in det avskurna hörnet i skåran på hållaren.

   Placera microSD-kortet i fackets SD-hållare. Se Sätta i microSD-kortet.

  • Dubbel SIM-modell: Placera nano-SIM-korten i fackets SIM 1- och SIM 2-kortshållare med guldkontakterna vända nedåt. Se till att rikta in de avskurna hörnen i skårorna på hållarna.
   Obs!: Dubbel SIM-modell:
   • Som standard kommer SIM 1 att anslutas till 4G LTE/3G-nätet och SIM 2 kommer att anslutas till 3G/2G. För att få veta hur man ställer in önskat kort för att ansluta till 4G LTE, se Hantera dina nano-SIM-kort med dubbla nätverkshanteraren .
   • SIM 2 och SD är märkta på samma hållare i facket. Placera antingen ditt andra nano-SIM-kort eller ett microSD-kort i denna hållare. Båda korten kan inte sättas in samtidigt.
 5. När du sätter tillbaka facket se till att det är vänt uppåt så att korten inte ramlar ut. Håll facket med den yttre korthållaren mellan fingrarna och skjut sedan stadigt in facket hela vägen in i öppningen.

  Dubbel SIM-modell:

 6. Tryck på locket som är kopplat till facket för att stänga det ordentligt.

Ta bort nano-SIM-kort

Viktigt: Stäng av HTC U Play innan du tar ut kortet.
 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på utmatningsverktyget eller ett litet böjt gem i kortfackets utmatningshål.
 3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills korthållaren matas ut.
 4. Dra ut kortfacket och ta sedan ut nano-SIM-kortet.
 5. För att sätta tillbaka hållaren, centrera den först i spåret och skjut den hela vägen in.
 6. Tryck på locket som är kopplat till facket för att stänga det ordentligt.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?